VALDICE 18. listopadu (VS ČR) – V rámci programu zacházení mají odsouzení možnost ukázat, že dokáží dělat i smysluplné věci. Příkladem může být tvorba obrazu na betonovém oplocení vycházkového dvora ubytovny B.
 
Obraz je realizovaný na dvou polích betonového oplocení vycházkového dvora ubytovny. Výchozím cílem práce bylo zkulturnění prostředí vycházkového dvora. Plán, předlohu i realizaci obrazu zajišťoval odsouzený M. V., studující učební obor na Školském vzdělávacím středisku ve věznici. Návrh obrazu vypracoval během jednoho týdne a za ústřední motiv si zvolil uvědomění napravujícího se delikventa, který se odráží ode dna po spáchání trestného činu.
K tomu autor obrazu uvádí: „V září jsem byl osloven speciálním pedagogem, zda bych dokázal namalovat nějaký obraz ve stylu podobném graffiti na zeď vycházkového dvora. Téma se mělo týkat alespoň okrajově výkonu trestu. Na základě zadání jsem zvolil motiv, který by měl ve své podstatě apelovat na morální uvědomění provinilce a nenásilnou, leč výmluvnou formou, oslavit lidskou důstojnost a nápravu charakteru v podmínkách výkonu trestu. Výběr tématu jsem zaměřil na symbolický přechod člověka od spáchání trestného činu přes uvěznění ke svobodě.“
Jelikož myšlenka zkulturnění další zdi vycházkového dvora vznikla na začátku podzimu, začal boj časem. Při realizaci samotného obrazu byl jeho autorovi nápomocen jeden ze spoluvězňů. Dílo se díky příznivému počasí podařilo dokončit během jednoho měsíce ještě před příchodem zimy. Další, na tento obraz navazující alegorie, by měly následovat v příštím roce.
Zprostředkování přípravy, materiálového zajištění, následné konzultace a dohled nad průběhem přípravných i realizačních prací, zajistil speciální pedagog ubytovny Mgr. Vladimír Ženatý ve spolupráci s vedením oddělení výkonu trestu.
Na závěr je nutno dodat, že prvotní myšlenka oživení fádních zdí vycházkových dvorů věznice se zrodila již v průběhu roku 2012, kdy započala tvorba 3D obrazů na zdi vycházkového dvora ubytovny C.
 
(fre)
 
cit.: Vězeňská služba České republiky: Obraz Napravení [online]. Valdice, 2015 [cit. 2015-11-18]. Dostupné z: https://vscr.cz/veznice-valdice-95/informacni-servis-1633/aktuality-669/obraz-napraveni